Sheki

  • Məmmədli Murad
  • Azərbaycan Kapoeyra Federasiyasının üzvü
  • AKF məşqçilər kollegiyasının üzvü
  • Şəki kapoeyra məktəbinin direktoru
  • Şəki kapoeyra məktəbinin müəllimi.
  • Fəxri adı : İlin regional məşqçisi 2016
  • Kəmər dərəcəsi Graduado
  • Təcrübə – 2006

                                        MƏŞQ SAATLARI