Məşqçilərin atestasiyası

 

MƏŞQÇİLİK FƏALİYYƏTİ İLƏ MƏŞĞUL OLAN ÜZVLƏRİN ATTESTASİYA İMTAHANLARININ QAYDALARI HAQQINDA

Ə S A S N A M Ə

Maddə 1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının Bədən tərbiyəsi və idman haqqında qanunvericiliyini, eləcə də Azərbaycan Kapoeyra  Federasiyasının (bundan sonra federasiya adlanacaq) nizamnaməsini rəhbər tutaraq federasiyanın üzvlərinin müxtəlif məşqçilik kateqoriyalarına yiyələnmək və ölkəmizdə kapoeyranı tədris etmə hüququnu qazanmaqdan ötrü imtahan qaydalarını müəyyən edir.

 

1.2. Əsasnamə ölkəmizdə kapoeyra üzrə yüksək bacarıqlı mütəxəssislərin müəyyən olunması, həmçinin bütövlükdə kapoeyra idman növünün Azərbaycanda inkişafına xidmət edir.

 

1.3. Federasiyanın məşqçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən üzvləri, bu Əsasnaməyə müvafiq olaraq, imtahanları uğurla verdikdən və vaxtlı-vaxtında attestasiya imtahanlarında iştirak edərək lisenziya aldıqdan sonra məşqçilik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər.

 

 

Maddə 2. İmtahanlara rəhbərlik, keçirilmə yeri və vaxtı

 

2.1. Federasiyanın idarə heyətinin qərarına əsasən ən azı 3 nəfərdən ibarət imtahanlara rəhbərlik edən şura yaradılır.

2.2. İmtahanlar federasiyanın idarə heyətinin qərarına əsasən müəyyən olunmuş yerdə və vaxta keçirilir.

 

 

Maddə 3. Kateqoriyalar üzrə imtahanlar

 

3.1. İmtahanlar aşağıdakı kateqoriyalar üzrə səviyyələrə bölünür və imtahanlarda bu səviyyələrə görə təşkil olunur:

– Beşinci kateqoriya (aşağı);

– Dördüncü kateqoriya (orta-aşağı);

– Üçüncü kateqoriya (orta);

– İkinci kateqoriya (yuxarı);

– Birinci kateqoriya (ali).

 

3.2. Beşinci kateqoriyaya malik olanlar hər il, dördüncü və üçüncü kateqoriyalara malik olanlar 2 ildən bir, ikinci və birinci kateqoriyalara malik olanlar isə 3 ildən bir attestasiya imtahanı verməlidirlər.

 

3.3. Kateqoriya məşqçinin fəaliyyətinin geniş və ya məhdud olmasını müəyyən edir və onun peşəkar səviyyəsini göstərir.

 

 

Maddə 4.  Kateqoriyalar üzrə normativlər və tələblər

 

4.1. İmtahanlar 5 əsas tələblər üzrə keçirilir:

 • Fiziki normativlər;
 • Kapoeyra hərəkətlərinin və texnikasının yoxlanılması;
 • Kapoeyra musiqisinin ifası bacarığı;
 • Tədris qabiliyyətinin əyani yoxlanılması;
 • Dünya görüşü və idman anlayışı.

 

 

Maddə 5. Fiziki Normativlər

 

5.1. Fiziki normativlər kişilər və qadınlar üçün ayrı-ayrılıqda götürülür;

5.2. Normativlərin qəbulu şəxslərin yaşına görə bölünür və məşqçi kateqoriyasına görə bölünmür.

5.3. İmtahan verən şəxslər aşağıdakı qaydada fiziki normativləri yerinə yetirməlidirlər:

 

KİŞİLƏR ÜÇÜN
Normativin adı Yaş üçün Normativ Bal Hesablama qaydası
100 metr məsafəyə qaçış 25 yaşa qədər 13,2 san. 100 bal Hər 0.2 saniyə geri qaldığı üçün 10 bal çıxılır
13,4 san. 90 bal
13,6 san. 80 bal
100 metr məsafəyə qaçış 25-30 13,6 san. 100 bal Hər 0.2 saniyə geri qaldığı üçün 10 bal çıxılır
13,8 san. 90 bal
14 san. 80 bal
100 metr məsafəyə qaçış 30-35 13,8 san. 100 bal Hər 0.2 saniyə geri qaldığı üçün 10 bal çıxılır
14 san. 90 bal
14,2 san. 80 bal

 

3 km. məsafəyə kross qaçış 25 yaşa qədər 13 dəq. 100 bal Hər 15 saniyə geri qaldığı üçün 10 bal çıxılır
13,15 dəq. 90 bal
13,30 dəq. 80 bal
3 km. məsafəyə kross qaçış 25-30 14 dəq. 100 bal Hər 15 saniyə geri qaldığı üçün 10 bal çıxılır
14,15 dəq. 90 bal
14,30 dəq. 80 bal
3 km. məsafəyə kross qaçış 30-35 15 dəq. 100 bal Hər 15 saniyə geri qaldığı üçün 10 bal çıxılır
15,15 dəq. 90 bal
15,30 dəq. 80 bal

 

Turnikdə dartınma 25 yaşa qədər 12 dəfə 100 bal Hər 1 dəfə az dartınmağa görə  10 bal çıxılır
11 dəfə 90 bal
10 dəfə 80 bal
Turnikdə dartınma 25-30 11 dəfə 100 bal Hər 1 dəfə az dartınmağa görə  10 bal çıxılır
10 dəfə 90 bal
9 dəfə 80 bal
Turnikdə dartınma 30-35 10 dəfə 100 bal Hər 1 dəfə az dartınmağa görə  10 bal çıxılır
9 dəfə 90 bal
8 dəfə 80 bal

 

Kəndirə dırmanma 25 yaşa qədər 17 san. 100 bal Hər 0.5 saniyə gec dırmaşdığı üçün 10 bal çıxılır
17,5 san. 90 bal
18 san. 80 bal
Kəndirə dırmanma 25-30 18 san. 100 bal Hər 0.5 saniyə gec dırmaşdığı üçün 10 bal çıxılır
18,5 san. 90 bal
19 san. 80 bal
Kəndirə dırmanma 30-35 19 san. 100 bal Hər 0.5 saniyə gec dırmaşdığı üçün 10 bal çıxılır
19,5 san. 90 bal
20 san. 80 bal

 

2 dəq.ərzində arxa-sı üstə uzanmış vəziyyətdən göv-dənin qaldırılması (PRES) 25 yaşa qədər 60 dəfə 100 bal Hər 5 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
55 dəfə 90 bal
50 dəfə 80 bal
2 dəq.ərzində arxa-sı üstə uzanmış vəziyyətdən göv-dənin qaldırılması (PRES) 25-30 55 dəfə 100 bal Hər 5 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
50 dəfə 90 bal
45 dəfə 80 bal
2 dəq.ərzində arxa-sı üstə uzanmış vəziyyətdən göv-dənin qaldırılması (PRES) 30-35 50 dəfə 100 bal Hər 5 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
45 dəfə 90 bal
40 dəfə 80 bal

 

2 dəq. ərzində uzanaraq dayaqda qolların bükülüb-açılması (JİM) 25 yaşa qədər 60 dəfə 100 bal Hər 5 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
55 dəfə 90 bal
50 dəfə 80 bal
2 dəq. ərzində uzanaraq dayaqda qolların bükülüb-açılması (JİM) 25-30 55 dəfə 100 bal Hər 5 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
50 dəfə 90 bal
45 dəfə 80 bal
2 dəq. ərzində uzanaraq dayaqda qolların bükülüb-açılması (JİM) 30-35 50 dəfə 100 bal Hər 5 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
45 dəfə 90 bal
40 dəfə 80 bal

 

QADINLAR ÜÇÜN
Normativin adı Yaş üçün Normativ Bal Hesablama qaydası
2 km. məsafəyə kross qaçış 25 yaşa qədər 15 dəq. 100 bal Hər 30 saniyə geri qaldığı üçün 10 bal çıxılır
15,30 dəq. 90 bal
16,00 dəq. 80 bal
2 km. məsafəyə kross qaçış 25-30 15,30  dəq. 100 bal Hər 30 saniyə geri qaldığı üçün 10 bal çıxılır
16 dəq. 90 bal
16,30 dəq. 80 bal
2 km. məsafəyə kross qaçış 30-35 16 dəq. 100 bal Hər 30 saniyə geri qaldığı üçün 10 bal çıxılır
16,30 dəq. 90 bal
17 dəq. 80 bal

 

Turnikdə dartınma 25 yaşa qədər 6 dəfə 100 bal Hər 1 dəfə az dartınmağa görə  20 bal çıxılır
5 dəfə 80 bal
4 dəfə 60 bal

 

Turnikdə dartınma 25-30 5 dəfə 100 bal Hər 1 dəfə az dartınmağa görə  20 bal çıxılır
4 dəfə 80 bal
3 dəfə 60 bal
Turnikdə dartınma 30-35 30-35 yaş arası qadınlar turnik normativindən azaddırlar.

 

2 dəq.ərzində arxa-sı üstə uzanmış vəziyyətdən göv-dənin qaldırılması (PRES) 25 yaşa qədər 30 dəfə 100 bal Hər 2 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
28 dəfə 90 bal
26 dəfə 80 bal
2 dəq.ərzində arxa-sı üstə uzanmış vəziyyətdən göv-dənin qaldırılması (PRES) 25-30 26 dəfə 100 bal Hər 2 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
24 dəfə 90 bal
22 dəfə 80 bal
2 dəq.ərzində arxa-sı üstə uzanmış vəziyyətdən göv-dənin qaldırılması (PRES) 30-35 22 dəfə 100 bal Hər 2 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
20 dəfə 90 bal
18 dəfə 80 bal

 

2 dəq. ərzində uzanaraq dayaqda qolların bükülüb-açılması (JİM) 25 yaşa qədər 30 dəfə 100 bal Hər 2 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
28 dəfə 90 bal
26 dəfə 80 bal
2 dəq. ərzində uzanaraq dayaqda qolların bükülüb-açılması (JİM) 25-30 26 dəfə 100 bal Hər 2 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
24 dəfə 90 bal
22 dəfə 80 bal.
2 dəq. ərzində uzanaraq dayaqda qolların bükülüb-açılması (JİM) 30-35 22 dəfə 100 bal Hər 2 dəfə az etdiyinə görə  10 bal çıxılır
20 dəfə 90 bal
18 dəfə 80 bal

 

 

5.4. Fiziki normativlərin yekun qiyməti aşağıdakı qaydada hesablanır:

5.4.1 Şəxsin hər bir normativinin nəticəsinin balı bir yerə toplanılır;

5.4.2 Alınmış toplam bal tapşırıq sayına bölünür.

 

5.5. Cəm balı 100-90 olduqda Əla,  89-70 olduqda – Yaxşı, 69-50 olduqda isə Kafi sayılır.

 

5.6. Cəm balı 50-dən aşağı olan şəxslər fiziki normativlərdən qeyri-məqbul alır və umumiyyətlə imtahanlardan kəsilmiş hesab olunurlar.

 

5.7. Fiziki normativdən alınmış qiymət (Əla, Yaxşı və ya Kafi) şura tərəfindən namizədin imtahan barədə yekun qərarı hesablanarkən nəzərə alınır.

 

Maddə 6. Kapoeyra hərəkətlərinin və texnikasının yoxlanılması

 

6.1. Kapoeyra hərəkətlərinin və texnikasının yoxlanılması namizədin kapoeyra hərəkətlər birləşmələrinin yerinə yetirilməsi ilə yoxlanılır.

 

6.2. Hərəkətlər birləşməsi mürəkkəbliyi və kəmiyyəti ilə məşqçi kateqoriyasına görə hissələrə bölünürlər (hərəkətlərin adı portuqal dilində yazılmışdır):

 

6.2.1 Beşinci kateqoriya:  (4 – texniki hərəkət birləşməsi)

 

– Ginga ..meia lua frente .. bananeiro cortado .. negativo derrubando .. armada baixa .. role ..macaco ..ginga

 

– Ginga ..esquiva frente .. meia lua queda de rins .. role ..bananeiro de cabesa .. queda de quarto .. martelo de solu .. ginga

 

– Ginga ..queixada ..meia lua de compasso .. piao de mao .. au dobrado .. negative de costas .. au troca mau .. ginga

 

– Ginga ..armada ..au batido .. meia lua de compasso .. s –dobrado ..ginga

 

6.2.2  Dördüncü kateqoriya (6 – texniki hərəkət birləşməsi)

 

– Ginga ..esquivadiogonal .. queixada ..martelo ..meia lua de compasso .. negative de costas .. autrocamau .. ginga

 

– Ginga ..armada ..folha seca .. reversão.. esquiva frente .. troco ..martelo de solo .. ginga

 

– Ginga ..queixada pulada .. armada ..au queda de rins .. role .. au sem mau..ginqa

 

– Ginga ..Meia lua de compasso ..au de cabeça giratoria .. negativo ..au fexado .. ginga

 

– Ginga ..bensau ..meia lua de compasso .. esquiva de frente .. martelo de solo .. au troco mau .. ginga

 

– Ginga..esquiva frente..pasaje..esquiva frente..pasaje..macacu au..ginga

 

6.2.3   Üçüncü kateqoriya  (8 – texniki hərəkət birləşməsi)

 

– Ginga ..meia lua frente .. bananehrocortado .. negativo derrubando .. armadabaixa .. hole ..macaco ..ginga

 

– Ginga ..esquiva frente .. meia lua queda de rins .. role ..bananeiro de cabesa .. queda de quarto .. martelo de solu .. ginga

 

– Ginga ..esquivadiogonal .. queixada ..martelo ..meia lua de compasso .. negativa de costas .. au troca mau .. ginga

 

– Ginga ..armada ..folha seca .. reversão.. esquiva frente .. troco ..martelo de solo .. ginga

 

– Ginga ..queixada pulada .. armada ..au queda de rins .. role .. au sem mau.. ginqa

 

– Ginga ..Meia lua de compasso ..au de cabeça giratoria .. negativo ..au fexado .. ginga

 

– Ginga ..bensau ..meia lua de compasso .. esquiva de frente .. martelo de solo .. au troco mau .. ginga

 

– Ginga..esquiva frente..pasaje..esquiva frente..pasaje..macaco au..ginga

 

6.2.4  İkinci kateqoriya (10 – texniki hərəkət birləşməsi)

 

– Ginga ..meia lua frente .. bananehrocortado .. negativo derrubando .. armadabaixa .. hole ..macaco ..ginga

 

– Ginga ..esquiva frente .. meia lua queda de rins .. role ..bananeiro de cabeça .. queda de quarto .. martelo de solu .. ginga

 

– Ginga ..queixada ..meia lua de compasso .. piao de mao .. au dobrado .. negative de costas .. au troca mau .. ginga

 

– Ginga ..armada ..aú batido .. meia lua de compasso .. s –dobrado ..ginga

 

– Ginga ..armada ..folha seca .. reversão.. esquiva frente .. troco ..martelo de solo .. ginga

 

– Ginga ..queixada pulada .. armada ..au queda de rins .. role .. au sem mau – ginqa

 

– Ginga ..Meia lua de compasso ..au de cabeça giratoria .. negativo ..au fexado .. ginga

 

– Ginga ..bensau ..meia lua de compasso .. esquiva de frente .. martelo de solo .. au troco mau .. ginga

 

– Ginga..esquiva frente..pasaje..esquiva frente..pasaje..makaku au..ginga

 

– Ginga.. armada..queixada..bananeira cortado..negativa..meia lua queda de rins..neqativo

dioqonal.. esquiva frente..s- dobrão.. ginga

 

 

6.2.5  Birinci kateqoriya (12 – texniki hərəkət birləşməsi)

 

– Ginga ..meia lua frente .. bananehrocortado .. negativo derrubando .. armadabaixa .. hole ..macaco ..ginga

 

– Ginga ..esquiva frente .. meia lua de rins .. role ..bananeira de cabeça .. queda de quarto .. martelo de solu .. ginga

 

– Ginga ..queixada ..meia lua de compasso .. pião de mão .. au dobrado .. negative de costas .. au troca mau .. ginga

 

– Ginga ..armada ..aú batido .. meia lua de compasso .. s –dobrado ..ginga

 

– Ginga ..armada ..folha seca .. reversao.. esquiva frente .. troco ..martelo de solo .. ginga

 

– Ginga ..quexadapulada .. armada ..auqueda de rins .. role .. au semmau..ginqa

 

– Ginga ..Meia lua de compasso ..au de cabeça giratoria .. negativo ..au fexado .. ginga

 

– Ginga ..bensau ..meia lua de compasso .. esquiva de frente .. martelo de solo .. au troco mau .. ginga

 

– Ginga..esquiva frente..pasaje..esquiva frente..pasaje..macacu au..ginga

 

– Ginga.. armada..quixada..bananeira cortado..negativa..meia lua queda gi hins..neqativa

dioqonal.. esquiva frente..martelu de solo.. ginga

 

– Ginga.. armada..  reversao..au macaco.. kompasso..martelo..troka de.. compasso .. ginga

 

– Ginga.. kompasso.. au.. piano gi mau.. blansh.. queda de rins.. hole.. au dobrao.. ginga

 

6.3. Kateqoriyalar üzrə bölünmüş hərəkətlərin ardıcılığı texniki düzgün və tam şəkildə yerinə yetirilməlidir.

 

Maddə 7. Kapoeyra musiqisinin ifası bacarığı

 

7.1. Kapoeyra musiqisinin ifası bacarığı aşağıdakı alətlər üzrə yoxlanılır:

– Berimbau (portuqal dilində yazılışı: berimbau)

– Atabake (portuqal dilində yazılışı: atabaque)

– Pandeyru (portuqal dilində yazılışı: pandeiro)

7.2. Kapoeyra musiqisinin ifası bacarığının yoxlanılması kateqoriyalara görə hissələrə bölünürlər:

 

7.2.1 Beşinci kateqoriya: Hər üç alətdə 1 ritm bacarığı və 1 musiqi ifası olmalıdır  (berimbauda “san bento grande gi angola”).

 

7.2.2 Dördüncü kateqoriya: Hər üç alətdə 1 ritm bacarığı və 2  musiqi ifası olmalıdır (berimbauda “san bento grande gi angola”).

 

7.2.3 Üçüncü kateqoriya: Hər üç alətdə 2 ritm bacarığı və 3 musiqi ifası olmalıdır (berimbauda “san bento grande gi angola, san bento grande gi regional”).

 

7.2.4 İkinci kateqoriya:  Hər üç alətdə 2 ritm bacarığı və 4 musiqi ifası olmalıdır (berimbauda “san bento grande gi angola, san bento grande gi rejional”).

 

7.2.5 Birinci kateqoriya: Hər üç alətdə 3 ritm bacarığı və 5 musiqi ifası olmalıdır (berimbauda “san bento grande gi angola”, “san bento grande gi rejional”, “İuna”).

 

7.3. Kateqoriyalar üzrə bölünmüş kapoeyra musiqisinin ifası bacarığı tam yerinə yetirilməlidir.

 

Maddə 8. Tədris qabiliyyətinin əyani yoxlanılması

 

8.1. Tədris qabiliyyətinin əyani yoxlanılması yalnız kapoeyranın tədrisi ilə ilk dəfə məşğul olacaq şəxslər üçün təşkil olunur.

8.2. Yoxlanılma zamanı, 10-20 nəfər idmançıdan ibarət qrup təşkil olunur və namizədin əyani şəkildə məşq tədris etmə qabiliyyəti yoxlanılır.

8.3. Yoxlamanın sonunda imtahanlara rəhbərlik edən şura namizədin tədris qabiliyyətini məqbul və ya qeyri-məqbul sayır.

 

 

Maddə 9. Dünya görüşü və idman anlayışı

 

9.1. Dünya görüşü və idman anlayışı aşağıdakı mövzulardan təşkil olunur:

 • Azərbaycanın tarixi və etnoqrafiyası;
 • dünya coğrafiyası;
 • idman anlayışı;
 • Azərbaycanda idman tarixi;
 • Azərbaycanda kapoeyranın tarixi;
 • dünyada kapoeyranın tarixi;
 • Ümumdünya Kapoeyra Federasiyası;
 • Beynəlxalq kapoeyra qrupları.

 

9.2. İmtahanda iştirak edən namizədlər kateqoriyalara görə aşağıdakı qaydada dünya görüşü və idman anlayışı üzrə imtahan verməlidirlər:

 • Beşinci kateqoriya – 8 seçmə sualdan 5 doğru cavab;
 • Dördüncü kateqoriya – 10 seçmə sualdan 8 doğru cavab;
 • Üçüncü kateqoriya – 12 seçmə sualdan 10 doğru cavab;
 • İkinci kateqoriya – 14 seçmə sualdan 13 doğru cavab;
 • Birinci kateqoriya – 15 seçmə sualdan 15 doğru cavab.

 

 

Maddə 10.  İmtahanların yekun qiymətinin hesablanması qaydası

 

10.1. İmtahanda iştirak edən namizədlər imtahan verdiyi kateqoriyanın tələblərinə müvafiq olaraq bütün normativ və tələbləri tam şəkildə yerinə yetirməlidirlər.

 

10.2. İmtahanlara rəhbərlik edən şura imtahan nəticələrini nəzərə alaraq, səs çoxluğu ilə namizədin “məqbul” və ya “qeyri-məqbul” alması qərarını qəbul edir.

 

 

Maddə 11.  Yekun müddəalar

 

11.1. İmtahanları müvəffəqiyyətlə keçmiş federasiya üzvləri yiyələndiyi kateqoriyaya görə lisenziya əldə edib kapoeyra tədris etmək hüququ qazanırlar.

 

11.2. Lisenziyalar kateqoriyalara görə aşağıdakı müddətə verilir:

– Beşinci kateqoriya (aşağı) – 1 il;

– Dördüncü kateqoriya (orta-aşağı) – 2 il;

– Üçüncü kateqoriya (orta) – 2 il;

– İkinci kateqoriya (yuxarı) – 3 il;

– Birinci kateqoriya (ali) – 3 il.

 

11.3. Müvafiq kateqoriyaya yiyələnmiş federasiyanın üzvü ən çox aşağıdakı şəkildə kapoeyranı tədris edə bilər:

– Beşinci kateqoriya – 1 qrupla, hər qrup həftədə 3 dəfə 90 dəq;

– Dördüncü kateqoriya – 2 qrupla, hər qrup həftədə 3 dəfə 90 dəq;

– Üçüncü kateqoriya (orta) – 3 qrupla, hər qrup həftədə 3 dəfə 90 dəq;

– İkinci kateqoriya (yuxarı) – 4 qrupla, hər qrup həftədə 3 dəfə 90 dəq;

– Birinci kateqoriya (ali) – 5 qrupla, hər qrup həftədə 3 dəfə 90 dəq;

 

11.4. İmtahanlarda iştirak və lisenziyaların haqqı federasiyanın İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir.

 

11.5. İmtahanların nəticələrindən razı olmayan şəxslər yazılı şəkildə Federasiyanın İdarə Heyətinə müraciət edə bilərlər.

 

11.6. Bu Əsasnamə 05 yanvar 2015-ci il tarixdən etibarən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan  Kapoeyra Federasiyasının

İdarə Heyətinin 02 iyun 2013-cü il tarixli protokolu ilə təsdiq edilmişdir