Makulele və Kapoeyra

Maculelê əslində kapoeyra ilə bir başa əlaqəsi olmayıb, zamanla kapoeyraya əlavə olunan və onun bir hissəsinə çevrilən rəqslərdəndir. Maculelê, kapoeyra dairəsinin (“Roda”-Hoda olaraq oxunur) içində əslən facâo adı verilən qılınclarla oynanılır. Günümüzdə isə bu qılınclar daha çox taxdalar ilə əvəz olunmaqdadır.
https://www.wikidata.org/wiki/Q476719