2022 May

800px-Maculele_in_New_York

07 May: Makulele və Kapoeyra

Maculelê əslində kapoeyra ilə bir başa əlaqəsi olmayıb, zamanla kapoeyraya əlavə olunan və onun bir hissəsinə çevrilən rəqslərdəndir. Maculelê, kapoeyra…