Elgiz Əlizadənin təqdimatında yeni dərslik #evdəqalməşqsizqalma № 2 buyurun izləyin!