Fevralın 15 olacaq Bakı cempionatının iclası keçirdilmişdir.

İclasda 15 Fevralda olacaq Bakı Cempionatı haqqda bəzi qərarlar verilmişdir ki, yarış dahada şəffaf və problemsiz keçsin. Eyni zamanda may ayında olacaq Baku açıq cempionatının işləri haqqında danışıqlar getmişdir görüləsi və görülən işlər təqdim olunmuşdur.