Məşqçi… O, kimdir? Тренер … Кто он?

 

Hər kəsə yaxşı məşqçi lazımdır, çünki böyüməyə və səy göstərməyə həmişə yer var. Belə olur ki, həvəskar idmançılar, mütəxəssislər və ya məşqçilər özləri artıq arzu olunan nəticələrə nail olmuşlar – “əlindən gələni ediblər”, məşq prosesində xeyli təcrübəyə sahibdirlər və bundan istifadə edərək artıq mövcud nəticəni dəstəkləməklə işlərini davam etdirirlər. Ancaq hətta vaxtaşırı öz bacarıqlarını artırmalı, yeni biliklər əldə etməli olurlar seminarlarda iştirak edirlər və.s …
Həyatda konkret bir insandan nümunə götürsəniz, məqsədinizə çatmaq daha asandır. Bu vəziyyətdə harada səy göstərdiyinizi bilirsiniz və nəticələrin nə ola biləcəyini görürsünüz.  Hələ .. məşqçi .. o kimdir?
Heç kim yaxşı bir məşqçinin bir sıra ləyaqət və nailiyyətlər, titullar, mükafatlar və çox təcrübə olduğunu inkar etməz. Məşqçi, sadəcə müəllimdən daha yüksək bir insandır … O, mentor, dost və böyük yoldaş, qeyd-şərtsiz izlədiyiniz bir insan, bel bağlaya biləcəyiniz hətda məsləhət alacağınız bir adam ailənizin bir üzvünə belə cevirilə biləcək bir insan. Yalnız belə bir birlik ilə həm məşqçi, həm də tələbə istədiyiniz nəticələrə imza atacaqdır! “Məşqçi psixoloq olmalıdır!” – Belə sözlər idmançılardan daha çox eşidilir. İdmanda uğur qazanan insanlar: idmançılar, məşqçilər, təşkilatçılar – bir qayda olaraq, yaxşı praktik psixoloqlardır. Praktikdir! İdman psixologiyası açıq praqmatizm ilə psixologiyanın digər sahələrindən ciddi şəkildə fərqlənir. İdman təcrübəsi təhsil dogma və çılpaq akademikliyi qəbul etmir.
Məşqçi üçün idmançıların fərdi fərqlərini nəzərə almaq çox vacibdir. Bütün idmançıların düşünmədiklərini, narahat olduqlarını, yeni şeylər öyrəndiyini və idman və həyatı ilə əlaqəli olmadığını başa düşməlidir. Digərini hiss etmək və başa düşmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək çətindir, amma buna baxmayaraq lazımdır. Bir idmançının şəxsiyyətinə nüfuz etməsi onun uğuru üçün mühüm nəticələrə səbəb ola bilər.

Storm Capoeira Group …

Рус

Хороший тренер нужен всем, потому что всегда есть, куда расти и к чему стремиться. Бывает, что спортсмены-любители, профессионалы или же сами тренера уже добились желаемых результатов – “уперлись в свой потолок”, имеют немалый опыт в тренировочном процессе и теперь, используя его, продолжают работать над собой, поддерживая уже имеющийся результат. Но даже им периодически необходимо повышать свою квалификацию, черпать новые знания…
В жизни легче достичь поставленных целей, если брать пример с конкретного человека. В этом случае знаешь и видишь куда стремишься, какие могут быть результаты. ⁉️ И все же.. тренер.. кто он?
Никто не станет отрицать, что хороший тренер это ряд заслуг и достижений, званий, наград и большого опыта .Однако, это человек, который больше чем просто учитель… Он есть наставник, друг и старший товарищ, человек, за которым следуешь безоговорочно, которому доверяешь. Только при таком союзе и тренер, и ученик добьются желаемых результатов! “Тренер должен быть психологом!” – такие слова все чаще приходится слышать и от спортсменов. Люди, достигающие успеха в спорте: спортсмены, тренеры, организаторы – как правило, хорошие практические психологи. Именно практические! Психология спорта заметно отличается от других отраслей психологии четко выраженным прагматизмом. Практика спорта не приемлет учебных догматов и голого академизма.
Очень важно для тренера учитывать индивидуальные различия у своих спортсменов. Он должен понять, что не все спортсмены думают, переживают, осваивают новое и относятся к спорту и жизни так, как он сам. Эту способность чувствовать и понимать другого трудно выработать, но, тем не менее, она необходима. Проникновение в личность спортсмена может иметь важные последствия для успешной его деятельности.

Сторм Капоэйра